Dysze

OSŁONY DO DYSZ

Opis funkcji

• Osłony do następujących dysz: mgły, tropikalnego deszczu, mżawki, bryzgająca, sznura,
strumienia
• plastik biały lub czarny