Aromaty

Solanki

Opis

Sterylny, 5% roztwór słonej wody do rozpylania w SOLDOS w celu stworzenia morskiego klimatu w pomieszczeniu. Opakowanie plastikowe (hermetyczne) sterylnie
zabezpieczone przed bakteriami w otaczającym powietrzu.

Zakres dostawy

6 sztuk sterylnej 5% roztworu solanki, zapakowanej w kartonie. 17669 6 x 1 l roztwór solanki sterylnej 17667 6 x 5 l roztwór solanki sterylnej